Velkommen

6

«Landskirke» og soknekirke sør på Tromsøya.
Tromsøs eldste kirkebygg, flyttet 2 ganger.
11.000 innbyggere i soknet.