Ansatte

Sokneprest:
Schjøth, Hans Erik
tlf 988 52 939 Send e-post

 

 

Kapellan:
Lægdene, Kjersti Marie
tlf  970 03 471 Send e-post

 

 

Trosopplærer:
Bjerke, Aksel
tlf 977 67 615 Send e-post

 

 

Prostiprest:
Walmsness, Stine
tlf 936 22 836 Send e-post

 

 

Kirketjener:
Olsen, Børre Arvid
tlf 951 47 110 Send e-post

 

 

Menighetsforvalter:
Gro Lillenes
tlf 476 80 696 Send e-post

 

 

Kantor:
Karlsen, Erlend Petter
tlf 917 23 578 Send e-post