Babysang våren 2019

Hver mandag kl. 11-13 fra 11. februar– 15. april i ELVERHØY KIRKE
Felleskap for liten og stor gjennom:
• Sang, rim og regler, bevegelse
• Lytte til musikk
• Avslutning der vi serverer lunsj, te og kaffe

Det koster 200 kr å være med, dette går til dekning av utgifter til mat. Vi har både gluten- og laktosefrie alternativer.
Ved behov for annen tilrettelegging, ta kontakt.

Hver mandag kl. 11-13 fra 11. februar– 15. april
i ELVERHØY KIRKE
Felleskap for liten og stor gjennom:
• Sang, rim og regler, bevegelse
• Lytte til musikk
• Avslutning der vi serverer lunsj, te og kaffe

Det koster 200 kr å være med, dette går til dekning av utgifter til mat. Vi har både gluten- og laktosefrie alternativer.
Ved behov for annen tilrettelegging, ta kontakt.

Påmelding/spørsmål: trosopplærer Aksel M. Bjerke,
mobil: 977 67 615, e-post: aksel.bjerke@kirken.tromso.no

Se også gruppe på Facebook for mer info:

Babysang i Elverhøy og Domkirken menigheter