Babysang våren 2019

Hver mandag kl. 11-13 fra 11. februar– 15. april i ELVERHØY KIRKE
Felleskap for liten og stor gjennom:
• Sang, rim og regler, bevegelse
• Lytte til musikk
• Avslutning der vi serverer lunsj, te og kaffe

Det koster 200 kr å være med, dette går til dekning av utgifter til mat. Vi har både gluten- og laktosefrie alternativer.
Ved behov for annen tilrettelegging, ta kontakt.

Hver mandag kl. 11-13 fra 11. februar– 15. april
i ELVERHØY KIRKE
Felleskap for liten og stor gjennom:
• Sang, rim og regler, bevegelse
• Lytte til musikk
• Avslutning der vi serverer lunsj, te og kaffe

Det koster 200 kr å være med, dette går til dekning av utgifter til mat. Vi har både gluten- og laktosefrie alternativer.
Ved behov for annen tilrettelegging, ta kontakt.

Påmelding/spørsmål: trosopplærer Aksel M. Bjerke,
mobil: 977 67 615, e-post: aksel.bjerke@kirken.tromso.no

Se også gruppe på Facebook for mer info:

Babysang i Elverhøy og Domkirken menigheter

Orgelklubb i Tromsø

Plakat Orgelklubb!_forsøk nr 3

Spiller du orgel eller piano?

Spiller du et annet instrument og har lyst til å prøve orgel?

Spiller du IKKE noe instrument, men har lyst å spille orgel?

Synes du orgel er et av de kuleste instrumentene som finnes?

Bli med i Orgelklubben!

Trosopplæringen går i gang med orgelklubb høsten 2018 med base i Elverhøy kirke. Alder fra 8 år og oppover – maks 20 deltakere – deltakeravgift kroner 400.

For info og påmelding kontakt Erlend Karlsen kantor/organist i Elverhøy kirke erlend.karlsen@kirken.tromso.no. Påmelding innen 20. august!

 

Brosjyre orgelklubb Tromsø

Spiller du orgel?

Spiller du piano, og litt orgel av og til?

Spiller du piano eller et annet instrument og har lyst til å prøve orgel?

Spiller du IKKE noe instrument, men har lyst til å spille orgel?

Synes du orgel er et av de kuleste instrument som finnes?

Kan du svare ja på ett av disse spørsmålene?

Da er det en god ide og bli med i Orgelklubb i Tromsø!

Trosopplæringa i Tromsø går i gang med et orgelklubbprosjekt høsten 2018 med base i Elverhøy kirke.

Praktisk info:

 Alder fra 8 år og oppover.

 Oppstart september 2018

 Påmelding innen 20.august 2018

 Deltakeravgift kroner 400

 Hovedlærer/instruktør er Erlend Karlsen kantor/organist i Elverhøy kirke

 Tid for undervisning blir satt etter at påmelding er avsluttet, og antall som melder seg på er klart. Gruppesamlinger kjøres utvalgte lørdager.

 Blanding av gruppeundervisning og individuelle timer, der elevene etter hvert kan ta en aktiv del i en konsert, gudstjeneste og/eller være med på trosopplæringstiltak som bl.a. Lys våken og Tårnagenter i løpet av året.

 Prøve flotte instrument her i Tromsø

 Spille sammen med andre og bli kjent med andre som spiller orgel

 Lære om orgel og orgelmusikk

 Møte andre kantorer og organister her i byen.

 Du blir kjent med orgelet som instrument, orgellitteraturen, og kirkens sang- og musikkaktiviteter.

Arrangør: Trosopplæring i Elverhøy

For mer informasjon og/eller påmelding kontakt Erlend Karlsen kantor/organist i Elverhøy kirke på mail: erlend.karlsen@kirken.tromso.no

Påmelding innen 20.august til Erlend Karlsen.

Du får dette brevet fordi du står oppført som medlem eller tilhørende i Den norske kirke.

Salmekveld med Luther

Salmekveld med Luther

Elverhøy kirke søndag 24. september kl.19.00

Martin Luther var svært glad i musikk. Han spilte og sang selv. I gudstjenesten la han vekt på prekenen og på menighetssangen. Den lutherske menighetssangen var et uttrykk for at folket skulle få del i en aktiv, levende tro. Luther tvilte aldri på sangens og musikkens betydning for troen og livet. Han oppmuntret tyske diktere til å skrive gode, evangeliske hymner og salmer på tysk, så menigheten kunne synge under gudstjenesten. Luthers egne salmer ble svært populære, og i vår nye salmebok er det fortsatt 17 salmer av Luther. Denne kvelden får du være med å synge noen av disse.

Medvirkende:

Kantorene Erlend Karlsen, Linde Mothes og Paul Gunnar Staff. Finnsnes kantori, Tromsø kantori, Liturgisk korgruppe i Elverhøy. Wenche Maria Jentoft sopran

Salmekvelden arrangeres i samarbeid med Norges kirkesangforbund og Elverhøy menighet.

Elverhøy Barnekor

Årets første øving med barnekorene er Torsdag 31. August. Knøttekoret for de mellom 4 og 7 år øver fra 17:30 til 18:10. De som er 8 og oppover øver med Barnekoret fra 18:15 til 19:15.
Kom og syng med oss!

Tromsø Kammerkor Gloria av Vivaldi

Onsdag 10. mai blir det konsert med Tromsø Kammerkor i Elverhøy Kirke kl 20:00.

Norsk kormusikk av bl.a. Ola Gjeilo, Knut Nystedt og Trond Kverno

Dirigent Erlend Karlsen

Musikere og solister:

Sopran Wenche Maria Jentoft

Alt Anne Berit Buvik

Fiolin Berit Fonnes

Fiolin Lene Buvik Larsen

Bratsj Geir Håkon Seljelid

Cello Kristian Ferenc Sylthe

Orgel Annimari Pelli

Trompet Sten Ivar Frydenlund

Obo Richard Engh

Billetter ved inngangen kr 200, studenter kr 100, barn gratis.

Salmekveld i Elverhøy kyrkje

“Og så song Luther på norsk. Luther, Landstad og Blix”

Salmekveld i Elverhøy kyrkje sundag 2. april kl. 20

Medverkande:

Anders Aschim – professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Hedmark

Erlend Karlsen – kantor I Elverhøy             Kari Nedgård – prest i Elverhøy

Wenche Maria Jentoft – sopran                   Rolf Figenschau – saksofon.

Songarar frå liturgisk korgruppe

Landstad og Blix som gjendiktarar av Luther-salmar. Å skape eit eige norsk salmespråk var eit viktig kyrkjeleg element i den nasjonsbyggjande prosessen på 1800-talet.

Gjennom gjendiktingane gjer Landstad og Blix kyrkjereformatoren Luther til norsk nasjonsbyggjar.       

Gratis inngang.

Salmekveld

Vi kallar dei “salmar”, på engelsk heiter dei “hymns” og på tysk “Kirchenlieder” – altså “kyrkjeviser”. Enkle allsongar på folkespråket til bruk i gudstenesta og heimen er truleg Luthers og reformasjonens nest viktigaste bidrag til fornying av kristen kvardagspraksis, nest etter omsetjing av Bibelen til folkespråka. Men i Noreg fekk vi salmar og salmebøker på dansk språk. Først frå midten av 1800-talet blei det arbeidd intenst med å utvikle eit norsk kyrkjespråk. To av dei viktigaste prosjekta var salmebøkene til M. B. Landstad og Elias Blix. Ved starten av salmebokarbeidet sitt greip begge tilbake til opphavet, til Luthers eigne salmar. Først no begynte altså Luther å syngje på norsk, meir enn 300 år etter sin død. 

 På denne salmekvelden syng vi Luthers salmar slik Landstad og Blix gjendikta dei. Blix-biografen Anders Aschim bind programmet saman og dreg opp den historiske linja frå Luther til norsk kyrkjesong. Når blei reformasjonen eigentleg fullført i Noreg?

Anders Aschim er professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Innlandet, Hamar, og professor II ved Høgskulen i Volda. I 2008 gav han ut biografien Ein betre vår ein gong. Elias Blix. Den boka var òg grunnlaget for doktorgraden i historie ved Universitetet i Tromsø to år seinare. Aschim har elles arbeidd som kyrkjelydsprest i Den norske kyrkja og som bibelomsetjar for Det Norske Bibelselskap. Han er fødd i Tromsø.

Fasteaksjon i Elverhøy sogn

Kjære Elverhøymenighet.

Søndag 2. April arrangerer menigheten årets fasteaksjon. Dette er en innsamlingsaksjon til inntekt for kirkens nødhjelps livsviktige arbeid med brønnboring blant annet i tørkerammede land i Øst-Afrika. Aksjonen skjer i samarbeid mellom konfirmantgruppen, speiderne og menigheten for øvrig. Vi håper derfor at akkurat DU vil være med å gjøre en innsats. Rent vann redder liv i katastrofer. Tilgang på rent vann gir helse, trygghet og utvikling. Akkurat nå er det akutte behov for nødhjelp i tørkerammede Øst-Afrika. Med vår felles støtte er hjelpen nærmest!

Innsamlingsaksjonen finner sted 2. april. Vi startet med gudstjeneste og en kort kirkekaffe før fasteaksjons-kickoff kl.13.00. Her vil dere få utdelt bøsser og roder. En gruppe står klare til å kjøre dere ut til rodene (om det trengs). Ved ankomst Elverhøy venter boller og kakao. Det hele skal være avsluttet til ca.kl.17.00.

Ta med deg store og små, tobeinter og firbeinte og bli med på en av årets viktigste krafttak. Sammen når vi lengre!

Ønsker du mer informasjon om aksjonen og Kirkensnødhjelps arbeid besøk deres hjemmeside; https://www.kirkensnodhjelp.no/ eller ta kontakt med en av oss i staben.

Passer det ikke for deg/dere søndag 2.april trenger vi også hjelp til klargjøring av bøsser ol. under kirkekaffen førstkommende søndag, 19.mars.

Velkommen til julens gudstjenester i Elverhøy kirke

24. desember, Julaften
Kl.12:30 Familiegudstjeneste. Kari Hop Fjæreide, Elverhøy barnekor, Jan Rosenvinge fiolin
Kl.14:30 Julegudstjeneste. Kari H. Fjæreide, Sør-Tromsøya musikkorps
Kl.16:00 Julegudstjeneste. Kari H. Fjæreide, TOF – Janitsjar
Kl.23:00 Julenattsmesse. Nattverd. Frode Wigum, fløyte Alfhild Gruvstad
25. desember, 1. juledag
Kl.11:00 Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Kari Nedgård
Trompet Sofie Stakkenes
26. desember 2. juledag
Kl.11:00 Tromsø museum: Julegudstjeneste. Kirkekaffe. Kari Hop Fjæreide. Harald Bakkeby Moe baryton
kl.12.00 Sør-Tromsøya sykehjem: Julegudstjeneste. Frode Wigum
Fredag 6. januar 2017 kl. 17.00
Velkommen til juletrefest for store og små i Elverhøy kirke.

Bilde 2 søndag i advent

Gudstjenesten var ved Kari Hop Fjæreide og Frode Wigum

02-dsc_3496     04-dsc_3502   03-dsc_3499

Frode Wigum vikarierer som kapellan et år.

05-dsc_3506      06-dsc_3508  11-dsc_3534

08-dsc_3517    15-dsc_3551   10-dsc_3532

Gerd Giæver og Vigdis Jakobsen har samlet inn penger til 60 puter til kirkebenkene. Tromsø kammerkor deltok med sang

09-dsc_3528                        07-dsc_3513

Torill Alvheim(midten) har vært med i menighetsrådet i mange år, også som leder. Her takkes hun for innsatsen mens den nye lederen Hilde Widding ønskes lykke til.

13-dsc_3546                                        14-dsc_3547

12-dsc_3542                               17-dsc_3553

Mange lys er tent i løpet av gudstjenesten. Etterpå kaffe i menighetssalen.