Radiogudstjeneste 2. oktober i Elverhøy!

Det nærmer seg radiogudstjeneste fra Elverhøy på førstkommende søndag 2. oktober kl. 11. Prest Torbjørn Askevold, kantor Erlend Karlsen, kateket Gro Lillenes, ministrant Sofie Pettersen Rosenvinge, Tromsø kammerkor, Elverhøy barnekor, Richard Engh obo og Nicky Engh cello. Medlemmer fra liturgisk korgruppe. Det er nattverd. Støtt opp om gudstjenesten, og vær gjerne ute i litt god tid! Velkommen!

Last ned agende på forhånd her!

Lotteriet i Elverhøy

Lotteriet i Elverhøy er nå avsluttet, og alle vinnere er blitt kontaktet.

Inntektene ble tilsammen 68.611, en fin sum!

Det blir nå satt ned en komité som skal disponere bruken av disse pengene – hovedformålet er puter i kirkebenkene.

40-årsjubileum 6. desember

Søndag 6. desember, markerer vi i Elverhøy at det er 40 år siden kirken vår ble gjeninnviet på Elverhøy. Hele staben er i den forbindelse tilstede og feirer gudstjeneste med dåp og nattverd. Speiderne, barnekor, liturgisk kor og konfirmantministranter deltar også. Etter gudstjenesten samles vi så til en litt større kirkekaffe.

Velkommen til gudstjeneste og feiring sammen med oss kl.11.00!