Elverhøy menighets årsmøte søndag 26.mars

Førstkommende søndag, under kirkekaffen, holder Elverhøy menighet sitt årlige årsmøte. Her vil en få innblikk i noe av det som har funnet sted i menigheten det siste året. En vil også kunne snakke med menighetsrådet og stab forøvrig. Anbefaler alle som ønsker et større innblikk i menighetens arbeid om å komme.

Legger her ved årsrapporten som vil gjennomgås. Årsmelding2016Elvehøy1

Vel møtt til et hyggelig møte.