Gudstjenester

I løpet av året skal konfirmantene delta på minst 8 gudstjenester

5 gudstjenester er fastsatt/obligatorisk og 3 må ungdommene oppsøke selv. De obligatoriske er: presentasjonsgudstjeneste (oppstart, 16.september), gudstjeneste på leir, samtalegudstjeneste (det som før het overhøring), ministranttjeneste (se egen oversikt) og konfirmasjonsgudstjenesten. Om ungdommene av ulike grunner er forhindret i å delta på en av de fire obligatoriske gudstjenestene må hun/han gå på en ekstra gudstjeneste slik at man oppfyller kravet om 8 gudstjenester. Registrering av gudstjenester gjøres i egen perm som ligger i kirken.

Konfirmasjonsgudstjenester
Konfirmasjonsgudstjenesten er avslutningen på konfirmasjonsåret, og årets høydepunkt, ikke bare for konfirmanter, foreldre/foresatte og øvrig familie, men også for oss som jobber i kirken. Vår 2019 vil det være 6 konfirmasjonsgudstjenester i Elverhøy kirke:

Lørdag 27. april kl. 11.00, 13.00

Søndag 28. april kl. 11.00

Lørdag 4. mai kl. 11.00, 13.00

Søndag 5. mai kl. 11.00

Har dere spørsmål eller er usikker på når du/din konfirmant er satt opp ta kontakt.