Ministrantlister

Ministrantlisten settes rett etter konfirmantoppstart.  

Informasjon om ministranttjenesten:

Som en del av konfirmantundervisningen skal hver konfirmant være med som medhjelper, ministrant, på en gudstjeneste. På denne måten blir konfirmanten kjent med gudstjenesten også på en deltakende måte. Alle konfirmantene blir satt opp en søndag til å være ministrant i løpet av konfirmasjonstiden. Konfirmantene møter kl.10.00 i Elverhøy kirke den søndagen de er ministranter, for å øve på sine oppgaver. Oppgavene til en ministant er bl.a.: Ønske velkommen, tenne lys ved begynnelsen av gudstjenesten, gå i prosesjon, hjelpe til under dåpen og bære frem brød og vin til nattverden osv. Konfirmant-ministranten får på seg konfirmantkappe under gudstjenesten. Vi ber om at konfirmanten har med seg kake/kaffemat til kirkekaffen den søndagen de er ministrant. På forhånd takk!

Noen konfirmanter har meldt at de spiller instrument eller synger. Det er mulig å delta som «musikkministrant» i stedet for liturgisk ministrant. Ta kontakt med kirkemusiker Erlend om dette. Noen av gudstjenestene er det mange ministranter og derfor er det veldig flott om noen har mulighet til å heller bidra musikalsk. Hvis det ikke passer er det fint om dere bytter innbyrdes og gir beskjed. Det er fint om foreldre/familien er med på gudstjeneste den søndagen deres konfirmant er ministrant. Ministranttjenesten er en flott berikelse av gudstjeneste i Elverhøy! Velkommen som ministrant 🙂