Praktisk info – kontigent

For å dekke utgifter knyttet til konfirmantarbeidet ønsker vi en kontigent fra deltagerene. Dette skal dekke undervisningsmateriell, varm mat til hver samling, rens av konfirmantkapper, kostnader knyttet til leir og andre aktiviteter.

Konfirmantkontigenten er kr 800,- Kontingenten kan betales til konto 4700.22.41923 Eller VIPPS, vippsnr 15699. Begge måtene merkes med konfirmantens navn.

Hvis noen ikke har mulighet til å betale finner vi selvfølgelig en løsning på dette. Det økonomiske skal ikke stå i veien for å bli konfirmert. Det er bare å ta kontakt i tilfelle.