Dåp

Menighetene i Tromsø har elektronisk dåpspåmelding: http://kirken.tromso.no/Kirkelige-handlinger/D%C3%A5p

Det kan være lurt å ordne/finne fram en del opplysninger på forhånd: fullt navn og personnummer til dåpsbarnet og mor og far (dersom farskap er meldt/skal meldes) samt fullt navn til fadderne. Det er IKKE nødvendig å oppgi faddernes telefonnummer eller nøyaktig adresse.

For faddere gjelder at det må være minst to (som også er til stede under dåpen). Maksimum antall faddere (for ikke-samiske familier) er seks. Alle faddere må være minst 15 år gamle (eller ha begynt med konfirmantundervisning), og de må være medlem, enten av Den norske kirke eller av et annet kristent trossamfunn som ikke forkaster barnedåp. Eventuelle spørsmål ang. faddere avklares i dåpssamtalen med presten.