Trosopplæring

Tiltak for barn og unge i Elverhøy

I dåpshandlingen leser vi fra Bibelen om «å lære å kjenne» troen. Dette ønsker vi i Elverhøy kirke å bidra til, sammen med foreldre/foresatte, faddere, besteforeldre og andre som står barnet nært. Derfor har vi tilbud om trosopplæring for barn og unge fra 0 til 18 år. Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer inviteres barn og unge til ulike arrangementer. Babysang, utdeling av 4-årsbok, overnatting i kirken (Lys våken) og konfirmasjon er eksempler på tiltak hvor trosuttrykk læres og leves i et fellesskap. Vi har også kontinuerlige tiltak som kor og speider hvor barn og unge kan delta.

Under finner dere en oversikt over noe av det som skjer for barn og unge i Elverhøy kirke i løpet av året:
(B = breddetiltak med invitasjon til årskullet K = kontinuerlige tiltak)

0-5 ÅR Babysang (K) Ukentlige treff vår og høst med sang, kos og opplevelse for foreldre og baby. I samarbeid med Domkirken menighet.

Dåpsmarkeringer (B) Barnet og familien inviteres til dåpsmarkeringer i gudstjeneste og på ettermiddagstid 1. 2. og 3. år etter dåpen. Oppstart i løpet av 2017.

4-årsboka (B) 1. søndag i advent inviteres alle 4 åringer til gudstjeneste hvor de får ei flott kirkebok.

Elverhøy Knøttekor (K) Lek, sang og musikk for barn 4- 6 år. Øving på torsdager.

Karneval i fastetiden (B) 5-åringer inviteres til gudstjeneste med     karneval.

6-12 ÅR Førsteklasses (B) 6-åringer inviteres til gudstjeneste med skolestartmarkering. Aktiviteter ute og inne etter gudstjenesten.

Elverhøy barnekor (K) Sang og musikk for barn 7-12 år. Øving på torsdager.

Juletrefest (B) Første lørdag i januar inviteres 7-åringene spesielt til menighetens julefest med julespill, besøk av de Hellige tre konger og gang rundt juletreet.

Salmefest (B) 7-åringene inviteres til salmefest på     høsten sammen med flere barnekor fra Tromsø.

Tårnagenthelg (B) Mysterier og hemmelig oppdrag i kirka for 8 åringer.

Sommerkirka (B) 3 dagers sovehjemmeleir uka etter at ferien starter for 9-11 åringer. Samarbeid med Domkirken og Grønnåsen menigheter.

Syng med (B) 9- og 10-åringer inviteres til stor sangfest med barn og kor fra hele Tromsø. Annethvert år.

Lys Våken – Adventsnatt (B) Overnatting i kirka for 11-åringene natt til 1. søndag i advent.

Påskefest (B) 12-åringer inviteres til film og vandring med påske som tema. Samarbeid med domkirken. Oppstart 2018.

13-18 ÅR Samefolkets dag. (B) 13 åringene inviteres sammen med 13-åringer fra alle menigheter i Tromsø. Oppstart 2017

Prekonfirmant (B) 14-åringer inviteres til å «Hoppe i det» . Oppstart 2018.

Konfirmasjon Følger det 9. skoleåret, med konfirmasjon helgene månedsskiftet april/mai. Invitasjon kommer i posten våren i 8. klasse.

Konfirmantreunion (B) Fjorårets konfirmanter inviteres til reunion.

MILK/MELK (K) Lederkurs for 16 og 17 åringer over 5 samlinger.

Pilegrimsvandring (B) 16-18 åringer inviteres til pilegrimsvandring med overnatting ute. Oppstart 2017.

Myndighetsmarkering 18-åringer inviteres til markering av overgangen til voksenlivet. Oppstart 2018

Gudstjenester: I Elverhøy kirke holdes det gudstjenester hver søndag og de fleste høytidsdager. Én søndag hver måned er det familiemesse med dåp og nattverd. Denne er spesielt tilrettelagt for barn og unge, og vi har ofte trosopplæringstiltak her. Familiemessene er preget av musikk og former som passer godt for de minste. Barnekorene deltar gjerne på disse. De øvrige søndagene er det vanlige gudstjenester med dåp og nattverd, og en søndag er det høymesse med nattverd.

Frivillige: Vi ønsker alltid frivillige velkommen til å være med å bidra til det som skjer i kirka. Vi trenger hjelp til arbeid med barn og unge, med kirkekaffen, medliturger til gudstjenestene, korsangere, kjørehjelp med mere. Ta kontakt med en i staben om du er interessert!