Orgelklubb i Tromsø

Plakat Orgelklubb!_forsøk nr 3

Spiller du orgel eller piano?

Spiller du et annet instrument og har lyst til å prøve orgel?

Spiller du IKKE noe instrument, men har lyst å spille orgel?

Synes du orgel er et av de kuleste instrumentene som finnes?

Bli med i Orgelklubben!

Trosopplæringen går i gang med orgelklubb høsten 2018 med base i Elverhøy kirke. Alder fra 8 år og oppover – maks 20 deltakere – deltakeravgift kroner 400.

For info og påmelding kontakt Erlend Karlsen kantor/organist i Elverhøy kirke erlend.karlsen@kirken.tromso.no. Påmelding innen 20. august!

 

Brosjyre orgelklubb Tromsø

Spiller du orgel?

Spiller du piano, og litt orgel av og til?

Spiller du piano eller et annet instrument og har lyst til å prøve orgel?

Spiller du IKKE noe instrument, men har lyst til å spille orgel?

Synes du orgel er et av de kuleste instrument som finnes?

Kan du svare ja på ett av disse spørsmålene?

Da er det en god ide og bli med i Orgelklubb i Tromsø!

Trosopplæringa i Tromsø går i gang med et orgelklubbprosjekt høsten 2018 med base i Elverhøy kirke.

Praktisk info:

 Alder fra 8 år og oppover.

 Oppstart september 2018

 Påmelding innen 20.august 2018

 Deltakeravgift kroner 400

 Hovedlærer/instruktør er Erlend Karlsen kantor/organist i Elverhøy kirke

 Tid for undervisning blir satt etter at påmelding er avsluttet, og antall som melder seg på er klart. Gruppesamlinger kjøres utvalgte lørdager.

 Blanding av gruppeundervisning og individuelle timer, der elevene etter hvert kan ta en aktiv del i en konsert, gudstjeneste og/eller være med på trosopplæringstiltak som bl.a. Lys våken og Tårnagenter i løpet av året.

 Prøve flotte instrument her i Tromsø

 Spille sammen med andre og bli kjent med andre som spiller orgel

 Lære om orgel og orgelmusikk

 Møte andre kantorer og organister her i byen.

 Du blir kjent med orgelet som instrument, orgellitteraturen, og kirkens sang- og musikkaktiviteter.

Arrangør: Trosopplæring i Elverhøy

For mer informasjon og/eller påmelding kontakt Erlend Karlsen kantor/organist i Elverhøy kirke på mail: erlend.karlsen@kirken.tromso.no

Påmelding innen 20.august til Erlend Karlsen.

Du får dette brevet fordi du står oppført som medlem eller tilhørende i Den norske kirke.