Radiogudstjeneste 2. oktober i Elverhøy!

Det nærmer seg radiogudstjeneste fra Elverhøy på førstkommende søndag 2. oktober kl. 11. Prest Torbjørn Askevold, kantor Erlend Karlsen, kateket Gro Lillenes, ministrant Sofie Pettersen Rosenvinge, Tromsø kammerkor, Elverhøy barnekor, Richard Engh obo og Nicky Engh cello. Medlemmer fra liturgisk korgruppe. Det er nattverd. Støtt opp om gudstjenesten, og vær gjerne ute i litt god tid! Velkommen!

Last ned agende på forhånd her!