Salmekveld med Luther

Salmekveld med Luther

Elverhøy kirke søndag 24. september kl.19.00

Martin Luther var svært glad i musikk. Han spilte og sang selv. I gudstjenesten la han vekt på prekenen og på menighetssangen. Den lutherske menighetssangen var et uttrykk for at folket skulle få del i en aktiv, levende tro. Luther tvilte aldri på sangens og musikkens betydning for troen og livet. Han oppmuntret tyske diktere til å skrive gode, evangeliske hymner og salmer på tysk, så menigheten kunne synge under gudstjenesten. Luthers egne salmer ble svært populære, og i vår nye salmebok er det fortsatt 17 salmer av Luther. Denne kvelden får du være med å synge noen av disse.

Medvirkende:

Kantorene Erlend Karlsen, Linde Mothes og Paul Gunnar Staff. Finnsnes kantori, Tromsø kantori, Liturgisk korgruppe i Elverhøy. Wenche Maria Jentoft sopran

Salmekvelden arrangeres i samarbeid med Norges kirkesangforbund og Elverhøy menighet.