Elverhøy Barnekor

Årets første øving med barnekorene er Torsdag 31. August. Knøttekoret for de mellom 4 og 7 år øver fra 17:30 til 18:10. De som er 8 og oppover øver med Barnekoret fra 18:15 til 19:15. Kom og syng med oss!